Komentarze

Komentarze.

Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski (Wydawca) ‚2010-2015


 

Comments To…

FB Like it – with Comments

Sets’2010-2015

 

StoryBoard – Komentarze do Rysunków p. Andrzeja Mleczki

‚Bez zezwolenia”2012-2013

Kolekcja

 

Tytuł: Komentarze do rysunków p. A. Mleczki

Storyboard & Stories from behind real life scenes of drawings – part I

Autor komentarzy: Dariusz Smakulski

Projekt, wykonanie, skład i łamanie: Dariusz Smakulski

MS Word 2007

Copyright © 2012, 2013 by

Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

Warszawa, Polska 2013

Printed in Poland

ISBN 978-83-7899-064-2

Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski – wydawnictwo

Warszawa, Polska 2013

Nakład: 3 000 egz.

Data wydania: listopad.2013 r.

Stron: 136

 

Polona Posts – Digi Classics – Comments To – ‚2013

Archives of Historical Records

Kolekcja

Tytuł: Polona Posts

Biblioteka Narodowa – Digi Classics – Comments To – ‚2013

(Archives of Historical Records)

Kolekcja – DS`.PL.EU. – Set OCT.02.2013 –

Autor komentarzy: Dariusz Smakulski

Projekt, wykonanie, skład i łamanie: Dariusz Smakulski

MS Word 2007

Copyright © 2012, 2013 by

Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

Warszawa, Polska 2013

Printed in Poland

ISBN 978-83-7899-060-4

Seria Tematyczna – Historia Literatura Sztuka

ISBN 978-83-7899-061-1

Wydawnictwo Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

Nakład: 3 000 egz.

Data wydania: listopad.2013 r.

Stron: 196

 

Komentarze do gazeta.pl ‘2010-2013

Autor komentarzy Dariusz Smakulski

– DS`.PL.EU.’JAN.04.2014

Kolekcja

 

Tytuł publikacji: Komentarze do gazeta.pl ‘2010-2013

Autor komentarzy: Dariusz Smakulski

Projekt, wykonanie, skład i łamanie: Dariusz Smakulski

MS Word 2007

Copyright © 2010, 2011, 2012, 2013 by

Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

Warszawa, Polska 2013

Printed in Poland

ISBN 978-83-7899-065-9

Wydawnictwo: Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

Warszawa, Polska 2013

Nakład: 3 000 egz.

Data wydania: grudzień.2013 r. /styczeń.2014 r.

Stron: 196

 

Komentarze do Kongres Kobiet PL

Temat Kobiety w Społeczeństwie

Historia i Współczesność (XXI w.)

ISBN 978-83-7899-066-6

Kolekcja

Tytuł publikacji: Komentarze do Kongres Kobiet PL

Temat Kobiety w Społeczeństwie

Historia i Współczesność (XII w.)

‘2010-2013

Autor komentarzy: Dariusz Smakulski

Projekt, wykonanie, skład i łamanie: Dariusz Smakulski

MS Word 2007

Copyright © 2010, 2011, 2012, 2013 by

Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

Warszawa, Polska 2013

Printed in Poland

ISBN 978-83-7899-066-6

Wydawnictwo: Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

Warszawa, Polska 2013

 

Nakład: 3 000 egz.

Data wydania: grudzień.2013 r.

Stron: 169

 

Born in the PRL Stories – Memories… & Comments ‚2010-12

Officially Published in tmp ver. DEC.2012 Kolekcja (16)

ISBN 978-83-63973-72-8

Kolekcja

 

Pozytywna.PL – Comments To – Set I – ‚2010-2013 – Kolekcja

ISBN 978-83-7899-062-8

Kolekcja